[Hướng Dẫn] Khẩu Chiến Đường

[Hướng Dẫn] Khẩu Chiến Đường

15/04/2021

Chị em thân mến,

Có Cung Phi khác đến khiêu chiến, hãy cử Đồng Hành dạy dỗ lại Cung Phi đó ngay.

1. Xuất Chiến

  • Mỗi ngày có 4 lượt khẩu chiến miễn phí, mỗi lần chọn ngẫu nhiên một Đồng Hành Lv 60 trở lên ra trận.
  • Sau khi Khẩu Chiến phải đợi 30 phút mới được Khẩu Chiến Tiếp.
  • Khi dùng hết lượt miễn phí, dùng Xuất Sứ Lệnh tăng một lượt (Cứ có 5 Đồng Hàng Lv 60 trở lên, được tăng 1 lần dùng Xuất Sứ Lệnh)
  • Mỗi ngày mỗi Đồng Hành được xuất chiến ngẫu nhiên 1 lần

2. Chiến Đấu

  • Mua thuộc tính tạm thời có thể tăng thuộc tính Đồng Hành trong lần Khẩu Chiến này.
  • Khẩu chiến đơn liên tiếp thắng Đồng Hành TOP 12 trở lên, sẽ lọt vào TOP điểm Khấu Chiến cao, dùng Thư Khiêu Chiến để khiêu chiến người chơi trong bang.

3. Khiêu Chiến

  • Lịch sử thù ghi lại lịch sử người chơi khác khiêu chiến nàng, dùng Thư khiêu chiến có thể phục thù.
  • Dùng Lệnh Truy Xét có thể trực tiếp yêu cầu khẩu chiến với người chơi khác, nếu thắng nhận x2 Tích Điểm, thất bại sẽ mất x2 Tích Điểm.
  • Mỗi ngày, mỗi Đồng Hành chỉ được dùng Thư Khiêu Chiến và Lệnh Truy Xét 1 lần.

Chúc chị em có những giờ phút chơi game vui vẻ!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ