[Giới Thiệu] Hệ Thống Thân Phận

[Giới Thiệu] Hệ Thống Thân Phận

15/04/2021

Các chị em thân mến,

Hãy cùng Hanie khám phá hệ thống Thân Phận tại hoàng cung Phượng Hoàng Cẩm Tú để có những mưu lược sớm ngày nắm giữ Hậu Cung nha.

1.Tú Nữ

 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 10 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 3 lần
 • Tích luỹ đọc sách 3 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 3 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 3 lần

2. Đáp Ứng:

 • Mở Đồng Hành: Huệ Ma Ma
 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 20 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 4 lần
 • Tích luỹ đọc sách 4 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 4 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 4 lần
 • Mở tính năng: Tranh giành - Tát

3. Thường Tại :

 • Mở Đồng Hành: Quách Giai Uyển Trân
 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 30 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 5 lần
 • Tích luỹ đọc sách 5 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 5 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 5 lần
 • Mở tính năng: Tranh giành - Chất Vấn

4. Quý Nhân:

 • Mở Đồng Hành: Tát Mãn Thái Thái
 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 40 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 6 lần
 • Tích luỹ đọc sách 6 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 6 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 6 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 6 lần.

5. Ý Tần :

 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 50 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 7 lần
 • Tích luỹ đọc sách 7 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 7 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 7 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 6 lần.
 • Mở Bang Hội, Tụ Yến Điện
 • Mở tính năng “Tranh giành - Tin Đồn”

6. Ngự Tần:

 • Mở Đồng Hành: Đường Đại
 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 60 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 8 lần
 • Tích luỹ đọc sách 8 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 8 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 8 lần

7. Tôn Tần:

 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 70 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 9 lần
 • Tích luỹ đọc sách 9 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 9 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 9 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 7 lần.
 • Tranh giành - Lì xì toàn server
 • Được dùng : Du ngoạn nhanh

8. Ý Quý Tần:

 • Mở đồng hành : Diệp Lan Y
 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 80 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 10 lần
 • Tích luỹ đọc sách 10 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 10 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 10 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 8 lần.

9. Ngự Quý Tần:

 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 90 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 11 lần
 • Tích luỹ đọc sách 11 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 11 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 11  lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 8 lần.

10. Tôn Quý Tần :

 • Mở đồng hành : Cẩm Ninh
 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 100 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 12 lần
 • Tích luỹ đọc sách 12 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 12 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 12 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 8 lần. 
 • Có thể xử lý nội chính nhanh.

11. Ý Phi:

 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 110 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 13 lần
 • Tích luỹ đọc sách 13 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 13 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 13 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 9 lần. 

12. Ngự Phi:

 • Mở đồng hành: Tô Ngọc
 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 120 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 14 lần
 • Tích luỹ đọc sách 14 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 14 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 14 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 9 lần. 

13. Tôn Phi:

 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 130 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 15 lần
 • Tích luỹ đọc sách 15 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 15 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 15 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 9 lần. 

14. Ý Quý Phi:

 • Mở đồng hành : Vĩnh Liên
 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 140 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 16 lần
 • Tích luỹ đọc sách 16 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 16 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 16 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 10 lần. 

15. Ngự Quý Phi:

 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 150 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 17 lần
 • Tích luỹ đọc sách 17 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 17 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 17 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 10 lần. 

16. Tôn Quý Phi:

 • Mở đồng hành : Hải Lan Châu
 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 160 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 18 lần
 • Tích luỹ đọc sách 18 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 18 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 18 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 10 lần.

17. Hoàng Quý Phi

 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 170 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 19 lần
 • Tích luỹ đọc sách 19 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 19 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 19 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 11 lần.

18. Hoàng Hậu

 • Mở đồng hành : Đổng Ngọc Phi
 • Mỗi ngày thỉnh an nhận 180 KNB
 • Xử lý công vụ tích luỹ 20 lần
 • Tích luỹ đọc sách 20 lần
 • Tích luỹ nhận bổng lộc 20 lần
 • Tích luỹ thưởng thuộc hạ 20 lần
 • Ngọc Phật Đường mỗi ngày miễn phí 12 lần.

Chúc các chị em thăng vị thành công!

 

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ