[Hot] Nghĩa Tử Nhân Duyên

[Hot] Nghĩa Tử Nhân Duyên

15/04/2021

Chị em thân mến, 

Ngoài đồng hành và tri kỷ, khi gia nhập hoàng cung, nàng có thể thu nhận Nghĩa Tử, bồi dưỡng để củng cố thế lực bản thân.

A. Bồi Dưỡng Nghĩa Tử

1. Thuộc tính: Thiện Cảm với Tri Kỷ ảnh hưởng thuộc tính của Nghĩa Tử

2. Cấp Bậc: Tiêu 1 Lệnh Nghĩa Tử để bồi dưỡng Nghĩa Tử, cứ 3h sẽ hồi 1 lệnh nghĩa tử

3. Thiên Tư Tuổi Trẻ

Thiện Cảm của Tri Kỷ quyết định Thiên Tư của Đồ Đệ, Thiên Tư ảnh hưởng giới hạn cấp, cao nhất là Lv...

4. Thành Niên

Đồ Đệ max cấp được làm Lễ Trưởng Thành, thân phận quyết định bởi tổng thuộc tính. Nghĩa Tử đã trưởng thành có thể thông qua "..." để đến Nhân Duyên Các.

B. Quy Tắc Liên Hôn

  • Nghĩa Tử có thể liên hôn với Nghĩa Tử của người khác, liên hôn xong được buff thuộc tính của Nghĩa Tử đối phương và tăng Thế Lực
  •  Liên Hôn cần tiêu vật phẩm. Đồng Sinh, Cử Nhân tiêu Đồng Kết Tâm để liên hôn, Tiến Sĩ, ... tiêu Gậy Hỷ. Khi Đề Thân toàn server có thể chọn liên hôn với Nghĩa Tử của người có thân phận thấp hơn.

Chúc các chị em, sớm ngày nắm giữ Hậu Cung!!!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ