[HOT] Hệ Thống Pet

[HOT] Hệ Thống Pet

28/03/2022

Các Nàng thân mến, 

- Hệ thống Pet là hệ thống bao gồm các tính năng dành cho Pet như : Chơi Đùa, Cho Ăn, Tăng Độ Thân Thiết, ... các nàng hãy vào trải nghiệm ngay thôi nào.~

1. Pet mới nhận: vẫn đang trong giai đoạn Xa Lạ, cần cho ăn và chơi cùng Pet để tăng Độ Thân Mật. Độ thân mật đạt mốc nhất định sẽ xác lập Duyên, mở khóa Kỹ Năng Pet, có thể thiết lập Pet Hộ Viện và thân thiết Pet.

2. Cung cấp đồ ăn Pet: đồ ăn Pet thích có thể tăng Độ Thân Mật, cấp Pet càng tăng yêu cầu về đồ ăn sẽ khác nhau.

3. Chơi đùa cùng Pet: có thể mua đồ chơi, bồn tắm, chậu cát và ổ pet trong shop pet.

- Chơi đùa cùng pet, cho ăn, cho pet tắm và nghỉ cũng sẽ gia tăng Độ Thân Mật giữa Nàng và Pet. Mỗi lần chơi đùa độ no của Pet sẽ giảm đi 10, sau 2 giờ sẽ hồi phục 1 lượt chơi đùa. Tối đa tích lũy số lượt chơi đùa cùng Pet là 5 lần.

4. Thân thiết với Pet: có thể tăng nhiều Độ Thân Mật, sau 24 giờ sẽ hồi phục 1 lượt thân thiết. Số lần tích lũy tối đa lượt thân thiết với Pet là 1 lần.

5. Cho Pet ăn: đồ yêu thích, chơi đùa và thân thiết với Pet sẽ tăng thêm nhiều Độ Thân Mật. Độ thân mật tăng giúp số EXP nhận tăng. Khi Pet tăng đến một cấp nhất định có thể dùng vật phẩm để tăng Kỹ Năng cho Pet.

6. Thuộc tính của Pet: sẽ được cộng vào thực lực của người chơi. Tăng cấp Pet sẽ đồng thời tăng thuộc tính của Pet.

7. Pet Hộ Viện : Hộ Viện kéo dài 8h, có xác suất chặn 100% các chị em khác "ghé thăm" đình viện của nàng ở 5 lần "ghé thăm" đầu tiên. Khi hết số lần chặn sẽ kết thúc Hộ Viện. Trong thời gian Hộ Viện, đổi Pet sẽ kế thừa số lần chặn và thời gian còn lại. Mỗi lần Hộ Viện thành công, các nàng bị chặn sẽ bị trừ một phần Danh Vọng. 

8. Quà Đáp Lễ : Trong thời gian rời cung, Pet cũng sẽ ra ngoài đi thăm dò. Khi Tiểu Chủ trở lại, dựa vào lượng thời gian các nàng offline sẽ nhận được Quà Đáp Lễ khác nhau (bao gồm cả thưởng Hộ Vệ)

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ