[Hot] Phúc Lợi Dành Cho Máy Chủ Mới

[Hot] Phúc Lợi Dành Cho Máy Chủ Mới

01/06/2021

Chị em thân mến,

Khi gia nhập Phượng Hoàng Cẩm Tú, chị em sẽ được nhận rất nhiều ưu đãi, có thêm các hành trang cần thiết chuẩn bị cho hành trình khám phá phục trang đa dạng với hàng ngàn món đồ đặc sắc, trở thành một fashionista thực thụ.

1. Đăng nhập 7 ngày – Nhận Thời Trang Xuân Phong

Trong 7 ngày đầu mở server, mỗi ngày đăng nhập, Tiểu Chủ sẽ nhận được những quà tặng giá trị:

 

 • Ngày 1: Đan Thuộc Tính*1, Sách Trải Nghiệm*2, Ngân Phiếu*2, Lệnh Tần Phi*2, Cỏ Tâm Kế*1, Cỏ Trí Lực*1,Cỏ Chính Lược*1, Cỏ Mị Lực*1
 • Ngày 2: Cá Cầu Nguyện*2, Thánh Linh*2, Sách Trải Nghiệm-Bìa Cứng*1, Lệnh Quý Phi*1, Cỏ Tâm Kế*1, Cỏ Trí Lực*1,Cỏ Chính Lược*1, Cỏ Mị Lực*1
 • Ngày 3: KNB*200, x1 thu hoạch Trải Nghiệm*2, x1 thu hoạch Bạch Ngân*2, x1 thu hoạch Danh Vọng*2, Lò Sưởi Tay*1, Bạch Ngọc Lão Hổ*1,Đồng Hồ Quả Quýt*1, Bức Họa*1
 • Ngày 4: Quà Tặng Mỹ Nhân*1, Sách Trải Nghiệm-Bìa Cứng*1, Ngân Phiếu-Cao*1, Lệnh Quý Phi*1, Lệnh Nội Chính*2, Lệnh Kỳ Ngộ*2,Lệnh Tri Kỷ*2, Lệnh Nghĩa Tử*2
 • Ngày 5: Thánh Vật Lục Phẩm*1, Trân Bảo Lục Phẩm*1, Quà Lục Phẩm*1, Thánh Chỉ Thân Phận*2, Đan Tâm Kế*5, Đan Trí Lực*5,Sách Trải Nghiệm*1, Lệnh Tần Phi*1
 • Ngày 6: Khăn Bàn*5, Bộ Đồ Ăn*5, Linh Âm Trác*1, Phụng Ấn Hoàng Hậu*1, Đan Tâm Kế*1, Đan Trí Lực*1,Đan Chính Lược*1, Đan Mị Lực*1
 • Ngày 7: Trang Phục Xuân Phong Không Đổi*1, La Bàn*1, Thánh Vật Ngũ Phẩm*1, Trân Bảo Ngũ Phẩm*1, Quà Ngũ Phẩm*1, Sách Trải Nghiệm-Bìa Cứng*1,Ngân Phiếu-Cao*1, Lệnh Quý Phi*1

 

2. Online hàng ngày - Nhận vật phẩm quay Hồ Thời Trang

 • Hàng ngày, Tiểu Chủ online đạt mốc thời gian nhận thưởng hấp dẫn.
 • Có các mốc thời gian 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ.

3. Ký danh mỗi ngày

Hàng ngày khi đăng nhập, Tiểu Chủ sẽ được nhận 1 lần ký danh Hàng ngày để nhận các phần quà như KNB, Sách Hâm Mộ, Cỏ Thuộc Tính...

4. Hồng Vận

 • Mỗi ngày đăng nhập sẽ ngẫu nhiên mở các loại ban phúc khác nhau.
 • Trong thời gian ban phúc, Tiểu Chủ sẽ nhận được thêm phần thưởng khi tham gia các hoạt động trong game.

5. Sự kiện Lễ Hội 7 Ngày – Nhận THỜI TRANG HÀ QUANG ĐẠI THƯỞNG

Trong 7 ngày mở server, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ để nhận điểm. Đạt mốc điểm yêu cầu nhận thưởng hấp dẫn.

6. Quà 0 đồng

- Ưu đãi dành riêng cho server mới, chỉ cần bỏ ra 1 số lượng KNB để nhận gói Quà 0 đồng, Tiểu Chủ sẽ nhận ngay Gói quà và được hoàn lại 100% KNB bỏ ra lúc đầu trong vòng 3 và 7 ngày. Số lượng KNB hoàn lại sẽ nhận từng ngày tại giao diện sự kiện

Quà Giá Trị

 • Cần tiêu: 288KNB, 3 ngày sau hoàn toàn bộ. 
 • Nhận ngay: Khung Avatar Ánh Dương Của Hoa, 3 Đan Thuộc Tính, 2 Sách Hâm Mộ-Bìa Cứng, 2 Túi Bách Bảo-Thiện Cảm

Gói Đồng Hành Giới Hạn

 • Cần tiêu: 1888KNB, 7 ngày sau hoàn toàn bộ. 
 • Nhận ngay: Đồng Hành Lang Thế Ninh, 2 Thánh Chỉ Thân Phận, 3 Đan Thuộc Tính , 5 Sách Hâm Mộ

7. Quà sôi nổi

Hàng ngày hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu nhận ngay quà sôi nổi tương ứng các mốc:

 • Sôi nổi đạt 10: 50.000 Hâm Mộ, x0.2 nhận Bạch Ngân, 2 Lệnh Tát, 1 Hoa Tươi
 • Sôi nổi đạt 40: 50.000 Nổi Tiếng, x0.2 nhận Nổi Tiếng, 2 Lệnh Truy Cứu, 1 Hoa Tươi
 • Sôi nổi đạt 80: 50.000 Bạch Ngân, x0.2 nhận Hâm Mộ, 1 Lệnh Tin Đồn, 1 Lệnh Ly Gián, 1 Hoa Tươi, 1 Quà-Sơ
 • Sôi nổi đạt 120: 1 Lệnh Cung Vụ, 1 Mảnh Cuộn Sách, 1 Lệnh Tri Kỷ, 50.000 Hâm Mộ, 1 Mật Thư, 1 Hoa Tươi, 1 Quà-Sơ
 • Sôi nổi đạt 160: 1 Thánh Chỉ Thân Phận, 20 KNB, 1 Linh Âm Trác, 1 Cuộn Sách Tâm Kế, 1 Cuộn Sách Trí Lực, 1 Cuộn Sách Chính Lực, 1 Cuộn Sách Mị Lực, 2 Mật Thư, 1 Hoa Tươi, 1 Quà-Sơ

Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ